Scanmail

Reken af met spam en virussen.

Scanmail houdt schadelijke en ongewenste e-mail tegen voordat het u bereikt.

Een binnenkomende email wordt door meerdere virusscanners gecontroleerd alvorens deze naar uw postvak gaat. Deze virusscanners worden elk half uur geupdate om zo nieuwe virussen voor te zijn. Pas als zeker is dat er geen schadelijke inhoud in de email aanwezig is ontvangt u de email.

Snel, slim, secuur.

Tevens wordt gecontroleerd of de email ongewenst is. Deze beslissing kunnen we niet altijd voor u maken – de enkele emails waarvan niet zeker is of deze ongewenst zijn worden tijdelijk opgeslagen en op overzichtelijke wijze aan u ter acceptatie voorgelegt. Op deze manier kan Scanmail het gebruik van email weer veilig en doeltreffend maken.

Scanmail is een dienst van Bitbunker.